Liderlik Anlayışımız

Liderlik Anlayışımız

Liderlik Anlayışımız

- Olumlu

 - Şeffaf

 - Hesap verebilir

 - Duyarlı

 - İletişime açık
 - Anlayışlı

 - Sorun çözmeye odaklı 

 - Araştırmacı

 - Tutarlı

 - Güven veren

 - Güven duyan
 - Sistemli 

 - Kararlı 

 - Bilgiye dayalı 

 - Planlı

 - Değişimci 

 - Öncü
 - Farklı İhtiyaçları karşılayabilen

 - Ölçme ve değerlendirmeye inanan 

 - Sürekli iyileştirmeci

 - Yönlenen değil yön veren

 - Farklılaşmaya açık

 -Fiyatla değil kaliteyle rekabet eden

Auto Ping